Hlavní strana

       Zaniklé obce jsou nedílnou součástí naší krajiny, ikdyž to tak mnohdy nevypadá. Návštěvníci těchto míst, bývalí obyvatelé nebo zájemci o historii naší krajiny jistě ocení jakékoliv ucelené informace o územích opomíjených a mnohdy dávno zapomenutých.
       Tato práce se snaží přiblížit jednu malou, kdysi významnou obec v Západních Čechách. Autorka doufá, že výsledný 3D model zaniklé obce Čistá ukáže návštěvníkům místa, kde obec stávala, její podobu před zničením a pomůže si představit, jak by místo vypadalo v dnešní době.

Zaniklá obec Čistá

       Zaniklá obec Čistá se nachází v Karlovarském kraji, ve Slavkovském lese asi 5 km od obce Krásno na silnici č. 208 směrem na obec Rovná.
       Historie obce se datuje k roku 1370, kdy ves byla založena. Bohužel v roce 1947 musela obec ustoupit nově vzniklému Vojenskému újezdu Prameny a obec byla beze zbytku zbořena. Dnes se na bývalém území obce nacházejí pouze ruiny a málokdo z projíždějících posádek aut si všimne dvou informačních tabulí s informacemi o bývalé obci.
       V současné době Místní akční skupina Sokolovsko spolu s Městským úřadem Březová spolupracují na projektu Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj ČR – 1. etapa, v rámci něhož vznikla kniha Zaniklé obce na Březovsku (Jaša, 2010) a Naučná stezka po sídlech zaniklých obcí, jejíž součástí je zastávka na náměstí bývalé obce Čistá.

Náměstí Z videa Současný stav Info tabule