Úvod

Populace České republiky je v rámci evropských zemí, jednou z nejvíce postižených obezitou. Aktivním pohybem může být sportovní činnost nebo jen obyčejná chůze. Stát i samosprávy by už jen z ekonomického hlediska měli mít zájem na tom, aby se míra obezity snížila a společnost byla zdravá. V rámci této práce bylo analyzováno statutární město Olomouc a předpoklady jeho území pro pohybovou aktivitu obyvatel.

Pro vyjádření předpokládané pohybové aktivity obyvatel v jednotlivých částech města slouží index chodeckosti. Ten vychází z metodiky mezinárodního projektu IPEN (International Physical Activity and the Enviroment Network), v jehož rámci se zkoumá vztah mezi životním prostředím obyvatel a jejich pohybovou aktivitou. Index chodeckosti (Walkability index) se vypočítá ze čtyř dílčích indexů. Jedná se o Index konektivity (Connectivity index), Index entropie (Entropy/Shannon index), Index sídelní hustoty (Household density index) a FAR (Floor Area Ratio) index.

© Lukáš POSPÍŠIL | Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci | 2020