Úvod

Eye tracking představuje výzkumný nástroj, který nabývá na popularitě napříč obory. Jedná se o technologii založenou na sledování pohybu lidského oka. Původně vznikl jako vojenský nástroj, který našel uplatnění při automatickém navádění střelných raket vrtulníků pomocí pilotova pohledu. Později našel uplatnění i v ostatních disciplínách, zejména marketingu či webdesignu. Veškeré pohyby jsou ukládány snímačem (eye-tracker) za vzniku obrovského množství dat. Tyto záznamy jsou podle mnoha charakteristik a algoritmů rozděleny na dva základní segmenty – fixace a sakády. Sakády jsou vnímány jako rychlé pohyby očí mezi místy, kam člověk upírá svou pozornost (fixace). Právě tato místa jsou předmětem této práce. Shluky, či shluková analýza nepředstavují nic jiného než množství přístupů a algoritmů, které tyto fixace spojují do většího celku – shluku. Jaké přístupy lze použít? Které algoritmy jsou nejvhodnější pro řešení různých typů geografických úloh? Právě na tyto zmíněné otázky se tato práce pokusí nalézt odpovědi.