Úvod

Prostřednictvím vizuálních programovacích jazyků lze jednoduše programovat s použitím grafických prvků, které se propojují pomocí spojovacích šipek. Vizuální programování tedy spočívá ve tvorbě diagramů datových toků. Uživatelé mají možnost programovat bez znalostí syntaxe programovacích jazyků. U vizuálních programovacích jazyků hraje důležitou roli podoba jednotlivých grafických prvků, které poutají vizuální pozornost uživatelů.

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením vizuální salience a interaktivní práce ve vizuálních programovacích jazycích. Srovnání generované salience a výsledků testování salience metodou eye-tracking by mělo poukázat na to, jestli podoba jednotlivých prvků v diagramech datových toků přitahuje pozornost uživatelů. Práce také řeší, jak důležité je uspořádání jednotlivých prvků v diagramech.

Zhodnocení interaktivní práce ve vybraném vizuálním programovacím jazyce by mělo ukázat, jak je přívětivé rozhraní dané aplikace pro uživatele. Dále v čem jsou nedostatky, jak na straně programu, tak uživatelů.