VYHODNOCENÍ KOGNICE PŘI VIZUÁLNÍM
PROGRAMOVÁNÍ Z EYE-TRACKING DAT
Autor: Bc. Terezie Vančurová
Vedoucí práce: Ing. Zdena Dobešová, Ph. D.
Rok: 2016

Úvod

V současné době jsou lidské činnosti založeny na technických pokrocích, které umožňují zjednodušit člověku mnoho aktivit a urychlit tak chod dnešního života. Příkladem takového přístupu je také vizuální programování, které poskytuje možnost programovat bez znalosti jakéhokoli textového jazyka. Podstatou takového programovaní je pouze znát a rozumět vizuálnímu jazyku v podobě grafických objektů, které mohou být mnohdy těžce pochopitelné. Proto se tato práce zaměřuje na vyhodnocení kognice datových toků a způsobu jejího hodnocení.

Jak říká Andrienko (2014) v mnoha částech lidského života je důležité porozumět pohybovému chování. Stejně tak je vhodné pochopit, jak lidé vnímají a chápou diagramy datových toků, k čemuž můžou napomoci vizuální analýzy. Právě na metody vizuálních analýz eye-tracking dat pro vizuální programování se soustřeďuje tato práce.