Abstrakt

Mapový server Archívu map Českého svazu orientačního běhu, zobrazující informace o mapách pro orientační sporty již od roku 2004, s postupem času přestal vyhovovat kladeným nárokům. Jednalo se především o nedostatečné možnosti zobrazování dat a možnost jejich případného vkládání či editace.

Tvorbě webové aplikace předcházela analýza, do níž vstupovaly podněty od uživatelů předchozí aplikace a správce tohoto archívu. Výsledkem analýzy byly následující dokumenty: katalog požadavků, studie proveditelnosti a nový datový model.

V dnešní době existuje velké množství technologií umožňujících zobrazování a editaci prostorových dat v prostředí webového prohlížeče. Na základě analýzy byly vybrány technologie od společnosti Google. Data jsou uložena v Google Fusion Tables a pro zobrazování těchto dat v mapové aplikaci slouží Google Maps API.

V prvním kroku bylo nezbytné geografická a tabulková data namigrovat do Fusion Tables a rastrové náhledy opatřit vodoznakem a upravit na rozlišení 96dpi.

Aplikace jako hlavní výstup této magisterské práce používá programovací jazyky jQuery a JavaScript pro funkce na straně klienta a PHP na straně serveru.

Vyvinutá webová aplikace zobrazuje mapy pro orientační sporty v prostředí webového prohlížeče. Podporuje kombinaci grafického vyhledávání v mapovém okně a textového vyhledávání na pokročilé úrovni na základě názvu mapy a několika dalších textových atributů. Rovněž podporuje vyhledávání na základě prostorové analýzy, jejímiž vstupy mohou být poloha udaná GPS souřadnicemi či název sídelní lokality a vzdálenost. Výsledky je možné zobrazit v mapě či tabulce, případně stáhnout v jednom z podporovaných formátů. V dalších modulech aplikace je možné získat podrobné informace o autorech map, mapách a jejich vydavatelích. Z těchto modulů lze snadno přecházet do mapové části a naopak.

Správa obsahu aplikace Archívu map je realizována v zabezpečeném režimu. Autorizace do administrátorské části probíhá pomocí Google účtu a protokolu OAuth2. V této části je dostupná editace a vkládání záznamů o mapách a jejích autorech. Vkládání geometrie je řešeno použitím knihovny Google Drawing Library.

Aplikace je kompletně lokalizována kromě českého i do anglického jazyka, a tak je dobře použitelná i pro anglicky gramotné uživatele.