Postup zpracování

Celému procesu tvorby aplikace předcházela podrobná analýza, která obsahovala i dotazníkové šetření a několik osobních schůzek se správcem Archívu Zdeňkem Lenhartem a předsedou Mapové rady ČSOS Janem Langrem. Dotazníkové šetření bylo řešeno pomocí Google Docs formulářů a bylo rozesláno emaily a skrze sociální sítě. Mělo velmi jednoduchou podobu, díky které odpovědělo 426 respondentů. Z této analýzy vyplynuly nároky na rozsah a hlavní funkčnosti aplikace. Pro vlastní řešení byly zvoleny inovativní a dostupné technologie, které jsou předpokladem moderního a funkčního řešení v horizontu několika příštích let. Následně byla provedena testovací migrace dat a otestovány stěžejní funkce v „Demo“ aplikaci.

V další fázi byla započata spolupráce s grafickým studiem CobraDesign, která byla hlavním dodavatelem grafické části webové aplikace. Na začátku října roku 2011 byla sepsána podrobná specifikace grafického uživatelského rozhraní (GUI), která byla grafickému studiu poslána. Specifikace GUI je přílohou 2 této práce. V listopadu téhož roku následovala osobní schůzka a úprava některých specifikací. Začátkem letošního roku bylo předané GUI v několika iteracích s grafickým studiem doladěno. Na tomto místě patří poděkovat společnosti T-MAPY, která tvorbu GUI finančně zajistila.

Současně s tvorbou grafického rozhraní byla vyvíjena stěžejní funkčnost aplikace. Před spojením těchto dvou celků byl kód vyčištěn, zpřehledněn a byly doplněny komentáře. V první polovině ledna 2012 byly obě části spojeny. Funkčnost demo aplikace byla implementována do grafické šablony dodané grafickým studiem. Během února byly vyvinuty exporty, tisky a komunikační rozhraní a řešeny problémy s funkčností již hotových celků. Během měsíce března 2012 bylo řešeno přihlášení (tzv. autorizace) a implementace editačního prostředí pro administrátory do současné grafické šablony.