Výsledky práce

Hlavním výsledkem této práce je webová aplikace umožňující vizualizaci a editace dat Archívu map ČSOS. Tato aplikace je dostupná na URL adrese: http://csos.tmapserver.cz.

Aplikace Archívu map ČSOS

Tvorba této aplikace je podrobně popsána v textu práce, který si je možno stáhnout v sekci ke stažení v pravém panelu.