Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

 

Rozumíte řeči svých prarodičů, mluví-li nářečím? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Chcete se dozvědět víc o životě našich předků a o slovech, která byla součástí jejich mluvy? Navštivte tedy 1. 5.–30. 6. 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci výstavu „Kriticky ohrožené jevy našich nářečí“, pořádanou dialektologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Čekají na vás nářeční mapy, zvukové ukázky, kvízy…

Nářeční výzkum v jižních Čechách

Ve dnech 11.–15. 10. 2021 proběhl nářeční výzkum v jižních Čechách: na Novohradsku, Třeboňsku, Českobudějovicku a Doudlebsku. Brněnští dialektologové získali zvukové záznamy spontánních projevů zástupců nejstarší generace, z nichž budou čerpat nářeční materiál pro řešení úkolů projektu Nářečí českého jazyka interaktivně. Respondenti vzpomínali na své dětství a mládí, na dřívější život na venkově, na zvyky a tradice, z nichž některé přetrvávají dodnes. Všem za účast na výzkumu děkujeme!

Tento web vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“. Poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.

Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. | ireinova@ujc.cas.cz