Kontakty

Dialektologické oddělení ÚJČ
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | ireinova@ujc.cas.cz
PhDr. Zina Komárková | komarkova@ujc.cas.cz
Mgr. Tereza Kopecká  | kopecka@ujc.cas.cz
Bc. Tadeáš Krch | krch@ujc.cas.cz
Bc. Filip Kubeček  | kubecek@ujc.cas.cz
Mgr. Petra Přadková | pradkova@ujc.cas.cz
Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.  | spinkova@ujc.cas.cz
Mgr. Bronislav Stupňánek, Ph.D.  | stupnanek@ujc.cas.cz
Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. | simeckova@ujc.cas.cz
PhDr. Milena Šipková, CSc.  | sipkova@ujc.cas.cz
Katedra geoinformatiky UPOL
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. | vit.vozenilek@upol.cz
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LLM. | alena.vondrakova@upol.cz
Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | rostislav.netek@upol.cz
Mgr. Jakub Koníček | jakub.konicek@upol.cz
Mgr. Markéta Beitlová  | marketa.beitlova01@upol.cz 
Mgr. Ondřej Stubl | ondra.strubl@centrum.cz

Tento web vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“. Poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.

Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. | ireinova@ujc.cas.cz