Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

 

Rozumíte řeči svých prarodičů, mluví-li nářečím? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Chcete se dozvědět víc o životě našich předků a o slovech, která byla součástí jejich mluvy? Navštivte tedy 1. 5.–30. 6. 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci výstavu „Kriticky ohrožené jevy našich nářečí“, pořádanou dialektologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR a Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Čekají na vás nářeční mapy, zvukové ukázky, kvízy…

Tento web vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“. Poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.

Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. | ireinova@ujc.cas.cz