ÚVOD

Přirozeným chováním jakéhokoli ekonomického aktéra je snaha o redukci nákladů na provoz tak, aby jeho výdělek byl co největší. S redukcí nákladů souvisí i nalezení optimálního místa pro působení daného ekonomického subjektu. Hledáním optimálního místa pro umístění ekonomické jednotky se zabývají lokalizační teorie. Jejich principem je redukce nákladů, která je spojená s umístěním ekonomické jednotky v prostoru. Autor v první části bakalářské práce seznamuje čtenáře s problematikou loklizačních teorií. Na základě dostupné literatury vatváří souhrn všech lokalizačních teorií, které vstoupí do druhé části práce. V praktické části autor analyzuje použitelnost lokalizačních teorií v reálném světě za použití geoinformatických metod. Na základě dostupných dat zkoumá jednotlivé teorie tak, aby v posledí části kriticky zhodnotil, zda-li je možné tyto teorie použít k popisu struktury měst nebo městských částí. Výsledky analýz jsou následně interpretovány ve formě mapových nebo statistických výstupů.