BURIAN, J., STACHOVÁ, M. (2016): Potenciál ORP Olomouc pro územní rozvoj v roce 2016. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Univerzita Palackého v Olomouci.

POUR, T., BURIAN, J., MIŘIJOVSKÝ, J. (2016): Advanced extraction of spatial information from high resolution satellite data, XXIII ISPRS Congress, Commission III (Volume XLI-B3), 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic, p. 905-907

POUR, T., BURIAN, J., MIŘIJOVSKÝ, J. (2016): Application of seath algorithm on high resolution data sets of selected cities, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 585-592, doi:10.5593/sgem2016B23

BURIAN, J., PÁSZTO, V., HAVLOVÁ, P. (2016): Delimiting the central areas of the cities by using GIS methods, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 633-640, doi:10.5593/sgem2016B23

POHANKA, T., PECHANEC, V., HEJLOVÁ, V. (2016): Python web server for sensor data visualization, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 2, Vol I, pp. 803-810, doi:10.5593/SGEM2016/B21/S08.101

DOLEZALOVA, J., & POPELKA, S. (2016). The use of simple graphs and cliques for analysis of cartographic eye-tracking data. Paper presented at the ITAT 2016, pp. 206-211

DOLEZALOVA, J., & POPELKA, S. (2016). ScanGraph: A novel scanpath comparison method using graph cliques visualization. Journal of Eye Movement Research, 9(4), 13. doi:10.16910/jemr.9.4.5

BURIAN, J., ZAJÍČKOVÁ, L., IVAN, I. (2016): Analýza dopravního chování obyvatel Olomouce a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, ročník XIX, číslo 4/2016.

BURIAN, J., STACHOVÁ, M. (2016): Urban Planner: Model pro vyhodnocení územního potenciálu. Sborník příspěvků z Výroční konference České geografické společnosti v Českých Budějovicích.