Úvod

Stejně jako i v jiných chovatelských a zemědělských oborech dochází i ve včelaření k situacím, které působí na budoucí vývoj včelstva, případně jeho ztrátu. A je zájmem chovatele hledat možné příčiny a důsledky těchto situací v čemž mu může pomoci rozsáhlejší průzkum lokální i globální situace a správné zpracování získaných výsledků.

V současnosti je ve včelařské i vědecké komunitě poměrně rozšířené dotazníkové šetření, kdy jsou jednotliví včelaři dotazování na vývoj sezóny, stav včelstev a ztráty včelstev v průběhu sezóny, Děje se tak především v rámci mezinárodní asociace COLOSS fungující téměř celosvětově, ale tento mezinárodní dotazník si některé státy doplňují svými dotazníky fungujícími lokálně. Tato data jsou poté zkoumána hlavně ze statistického hlediska a je kladen důraz především na sledování úhynů včelstev a co je způsobuje. Data, která obsahují velice detailní chovatelské záznamy, lze však analyzovat mnohem hlouběji a využít přitom mnoha různých metod. Jednou z těchto metod je využití geoinformatiky, tedy zpracováváním dat, které mají prostorovou složku. Použitím prostorových analýz lze získat další informace na první pohled nepostřehnutelné. Lze také vytvořit ucelený a přehledný výsledek, který si lze lépe představit v mnohem širším měřítku a případně jej dále analyzovat.

Zaměřením této práce je zpracování dat z monitorování včelaření v České republice, a to právě pomocí prostorových analýz a přinést tak trochu jiný pohled na včelaření jak pro širokou včelařskou společnost, tak i pro asociace, které se globálně zabývají sledováním vývoje včelstev a jeho zhodnocením.

Výřez z dotazníku COLOSS

Výřez z dotazníku COLOSS