Cíle práce

Cílem diplomové práce je eye-tracking testování a následné vyhodnocení vizuální salience. Dále zhodnocení interaktivní práce ve vizuálních programovacích jazycích. Zhotovení rešerše problematiky vizuální salience.

V praktické části práce bylo cílem vytvořit diagramy datových toků ve čtyřech vybraných vizuálních programovacích jazycích pro následné hodnocení vizuální salience. Poté připravit eye-tracking experimenty pro testování vizuální salience. Nakonec porovnat vizuální salienci vypočítanou ve zvoleného programu s výsledky testování salience metodou eye-tracking.

Dále bylo cílem práce připravit eye-tracking experimenty pro testování interaktivní práce ve vybraném vizuálním programovacím jazyce. Sestavit zadání jednotlivých úkolů a následně vytvořit experimenty. Poté realizovat a vyhodnotit eye-tracking testování interaktivní práce ve vybraném vizuálním programovacím jazyce.