Využití časových řad v analýze dat z eye tracking systému

Autor: Bc. Jan ProcházkaVedoucí práce: Doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

Výsledky

© 2013 Jan Procházka, Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, honzaproch@centrum.cz