Úvod

Vizuální programovací jazyky jsou dnes již standardní součástí programů používaných v GIS. Jejich výhodou je, že uživatel nemusí znát syntaxi programovacího jazyka a pracuje pouze s grafickými symboly, které mu daná komponenta nabízí. Dá se tak vytvořit mnoho operací, které je poté možné uložit a znovu spustit. Je ale nutné, aby grafické symboly, které daná komponenta nabízí, dokázal uživatel snadno rozlišit a mohl je tedy účelně používat. Existuje několik přístupů, jak tuto problematiku hodnotit. Práce se zaměřuje na fyzické vlastnosti notace, které by měly být navrženy tak, aby co nejvíce splňovaly kognitivní efektivnost. K tomu je definováno devět principů fyzických dimenzí, které navrhl Daniel L. Moody.

Pomocí metody eye-tracking lze provést objektivní hodnocení dané problematiky a z výsledků testování potvrdit nebo vyvrátit předem určené předpoklady. V této práci je hlavní náplní právě příprava, průběh a vyhodnocení eye-tracking testování vizuálních programovacích jazyků v GIS.