Závěr

Cílem diplomové práce bylo provést hodnocení eye-tracking testování různých vizuálních programovacích jazyků používaných v GIS z hlediska principů fyzických dimenzí pro kognitivně efektivní vizuální notace. Hlavní náplní práce byla aplikace principů fyzických dimenzí na jednotlivé VPL komponenty, příprava, průběh a vyhodnocení eye-tracking testů slovně a pomocí statistických metod.

Pro účely testování různých vizuálních programovacích jazyků v GIS byly vybrány čtyři VPL komponenty, a to Model Maker (ERDAS Imagine 2013), Macro Modeler (Idrisi 17.0 The Selva Edition), ModelBuilder (ArcGIS 10.1 for Desktop Advanced) a Workflow Designer (Autodesk AutoCAD Map 3D 2014). V uvedeném pořadí byly také otestovány. Tyto komponenty se vyskytující v programech, které jsou standardně k dispozici na učebnách Katedry Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Testování se zúčastnili studenti KGI, kteří měli s těmito VPL komponentami zkušenosti. První dvě testované komponenty nejsou v žádném předmětu vyučovány, proto muselo být provedeno základní seznámení studentů s grafickým prostředím, tvorbou diagramů a také několik samostatných cvičení.

Na čtyři vybrané VPL komponenty byly aplikovány principy fyzických dimenzí, které definoval Daniel L. Moody. Teoreticky tedy bylo u každé komponenty popsáno všech devět principů fyzických dimenzí a zároveň bylo zhodnoceno, jak jsou dané principy v jednotlivých komponentách splněny.

Výsledky eye-tracking testování byly analyzovány a poté vyhodnoceny slovně a pomocí statistických metod. Podařilo se potvrdit některá tvrzení, která vznikla při hodnocení VPL komponent z hlediska principů fyzických dimenzí. Jedná se převážně o fyzickou rozlišitelnost grafických symbolů a celkově o vizuální expresivitu jednotlivých komponent.

Na konec byly o diplomové práci vytvořeny webové stránky, které jsou umístěné na serveru Katedry Geoinformatiky a zhotoven poster s hlavními výsledky práce. Všechny data jsou uložena na DVD, které je přílohou této práce.