Kontakt:

Autor: Pavla Dědková
Email: pavla.dedkova@gmail.com
Vedoucí práce: Mgr. Stanislav Popelka
Práce byla vytvořena na Katedře geoinformatiky, Univerzity Palackého Olomouc,
ve školním roce 2011/2012.