Výsledky

       Výsledky práce se dají rozdělit na dvě kategorie – teoretické a praktické. Teoretická práce shrnuje současný stav řešené problematiky v oblasti 3D virtuálních modelů měst, zaniklých obcí a Eye-Tracking.
       V praktické části byl vytvořen 3D model zaniklé obce Čistá v jejím historickém stavu v roce 1947. Celý model byl tvořen v softwaru Google SketchUp 7. Jako podklad byl použit Letecký měřičský snímek z roku 1947 a císařský otisk Stabilního katastru z roku 1841. Celkem bylo vytvořeno 210 budov. Byla vytvořena knihovna textur – omítky, okna, dveře, střecha a dřevěná čela. Tyto textury byly použity na otexturování všech budov. Celý model je černobílý z důvodu černobílých podkladů. 25% budov v obci bylo vytvořeno podle dostupných podkladů, zbytek byl domodelován ve stejném stylu. Celková velikost modelu byla 52 MB, tato velikost byla pro potřeby prezentace na internetu zmenšena na 12 MB a to zmenšením textur. Výsledný model byl exportován do formátu *.kmz.
       Dalším praktickým výstupem je internetová webová aplikace, která se nachází na těchto webových stránkách. Aplikace funguje na Google Earth API. Nachází se zde dvě podkladové vrstvy – císařský otisk Stabilního katastru a Letecký měřičský snímek. 3D model obce je rozdělen do čtyř částí – sever, jih, západ a náměstí. Rozdělení bylo provedeno z důvodu rychlejšího načítání modelu.
       Posledním výstupem bylo testování metodou Eye-Tracking. Byla využita možnost použít zařízení nacházející se na Katedře geoinformatiky. Testování probíhalo dvakrát. Celkem se zúčastnilo 30 respondentů. Test trval kolem tří minut a byl zaměřen na vnímání modelu uživateli. Výsledky z testování byly grafické i statistické. Nad těmito daty byly provedeny analýzy a výsledky byly vyhodnoceny.