Vybrané aspekty uživatelského vnímání kartografických děl

Úvod

Kartografická díla jsou dnes již běžnou součástí každodenního života. Málokdo si ale uvědomuje, kolik je aspektů uživatelského vnímání a že prostřednictvím mapy lze uživatele i určitým způsobem ovlivňovat.

Uživatelské vnímání kartografických děl je pro studium čtení a používání map velmi důležité. U map je v první řadě nutné, aby splňovaly svůj účel, tedy poskytovaly uživateli požadované informace, které hledá. To může narušovat několik činitelů, mezi nimiž je např. přílišná zaplněnost mapy, přičemž uživatel ztrácí možnost najít požadovanou věc rychle a snadno. Stejně tak může být chyba v nepřehledné legendě, měřítku nebo vyjadřovacích metodách.

Každý uživatel vnímá mapy jiným způsobem, a proto záleží na různých faktorech, mezi něž patří např. věk, vzdělání, odborné zaměření, předchozí zkušenosti, aktuální psychický stav nebo vnější faktory jako prostředí nebo forma mapy. Vnímání kartografických děl jednotlivých uživatelů je často spojeno se subjektivním názorem daného jedince a tudíž s obtížnějším vyhodnocením kvality map. U technologie eye-tracking je rozdíl v tom, že je považována za objektivní metodu, kdy nehraje roli názor uživatele, a proto je velmi vhodná pro použití při hodnocení kartografických děl.

Tato metoda se zatím v kartografii příliš nepoužívala, více se uplatňovala v reklamě nebo marketingu. Slouží na principu sledování pohybu očí, tudíž se pomocí ní dá zjistit, kam směřuje uživatelův pohled nejdříve, jestli je pro něho mapa přehledná nebo hledá dlouho požadovanou odpověď a mnoho dalších aspektů ukazující uživatelské vnímání kartografických děl.

Odkazy

Kontakt

Vedoucí práce