Vybrané aspekty uživatelského vnímání kartografických děl

Závěr

Bakalářská práce byla zpracována na katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit vybrané aspekty uživatelského vnímání kartografických děl pomocí dostupných metod. Hlavním cílem bylo provést testování uživatelského vnímání na různých kartografických produktech a zaměřit se na různé skupiny uživatelů. Mezi nimi následně zhodnotit případné rozdíly a specifika. Uživatelé byli rozděleni pro výsledné hodnocení na skupiny kartograf/nekartograf a muž/žena.

Zvolena byla metoda eye-trackingu a dotazníkového šetření. Byly provedeny 3 testování metodou eye-tracking a 1 dotazník, dostupný na http://vnimani-map.wz.cz.

V prvním testování bylo cílem zjistit, jak uživatel používá legendu a jestli je pro něho přehledná nebo hledá dlouho požadovanou odpověď. Druhé testování bylo zaměřeno na různé styly map a jejich vnímání jednotlivými skupinami uživatelů. Ve třetím testování bylo zjišťováno, jaké rozložení kompozičních prvků jednotlivých map by uživatelům vyhovovalo, která vyjadřovací metoda je pro ně nejlepší nebo jaký znak nejlépe odpovídá asociaci prezentovaného objektu ve skutečnosti. Dotazníkové šetření bylo do této práce zahrnuto jako doplnění třetího testování metody eye-tracking. Obsahovalo podobné mapy jako ve třetím testování a otázky byly pokládány tak, aby se mohl projevit názor jednotlivých uživatelů.

Odkazy

Kontakt

Vedoucí práce