Cíle

Cílem práce je analýza časoprostorových dat získaných z eye-tracking systému při řešení sady kartografických úloh. Touto úlohou může být například nalézt zadaný bod, označit v zadaném pořadí určité prvky a rozhodnout, který ze zvýrazněných vrcholů je nejvyšší.

Prvním úkolem je definice vhodných úloh pro využití eye-tracking systému, sběr experimentálních dat při řešení navržených úloh respondenty či analýza a výběr ze stávajících dostupných měření provedených na Katedře geoinformatiky.

Dalším úkolem je předzpracování experimentálních dat tak, aby byly použitelné pro některé z vybraných analýz dvou zvolených programů – eyePatterns a CommonGIS, a následně provést samotné analýzy a získat vhodné výstupy.

Cílem je vyhledat podobné segmenty v experimentálních datech, v získaných shlucích, svědčící o podobném postupu řešení úkolů respondenty a srovnat tyto výsledky s charakteristikami respondentů. Získané výsledky je nutné vhodným způsobem interpretovat a vizualizovat.