Ekotony GIS

Řešitelský tým

Projekt je řešen ve spolupráci 3 pracovišť.Nositelem je Katedra Geoinformatiky PřF UP Olomouc, partnery jsou Ústav Geoniky AV ČR a Katedra geografie PřF UP Olomouc.

Členové týmu

Katedra geoinformatiky UP

Ústav Geoniky AV

Katedra geografie UP

 

© Katedra geoinformatiky UP Olomouc 2007