Ekotony GIS

Modelové území

Modelovým územím je povodí Trkmanky. Trkmanka se nachází na JV Moravě.

Trkmanka (Svodnice, Kobylský potok) vyvěrá pod vrchem Radlovec (427 m nad mořem) u Ždánic. Její tok měří 48 km. Sbírá vody od Ždánic až po Podivín.
Teče kolem Terezova, Kobylí, Bořetic, Velkých Pavlovic, Trkmance, Rakvic a za Podivínem se vlévá do Dyje. Byla prokopána v letech 1835 až 1836, ale ještě v roce 1838 musela být prohlubována. Svedla vody z rybníků a jezer severozápadní části dnešního okresu Hodonín a v části dnešního okresu Břeclav to byly vody z rybníků u Krumvíře, z Kobylského jezera, Panského rybníka u Bořetic, jezera Kúdelka u Bořetic, Němčického jezírka, Horního a Dolního rybníka u Pavlovic, Trkmanského rybníka, Rakvického rybníka a močálů pod Podivínem.

 

© Katedra geoinformatiky UP Olomouc 2007