Ekotony GIS

Výstupy projektu

Seznam publikovaných příspěvků

Odborné knihy a kapitoly v nich ve světovém jazyce

Odborné knihy a kapitoly v nich v ostatních jazycích

Článek v recenzovaném časopise

Článek ve sborníku z konference

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Ostatní

Seznam recenzovaných konferencí s aktivní účastí k projektu

Uspořádané konference v rámci projektu

 

© Katedra geoinformatiky UP Olomouc 2007