Nářečí českého jazyka interaktivně

Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit

Projekt NAKI II

Cílem projektu je dokumentace mizejících nářečních jevů, zejména gramatických, jejich mapová a multimediální prezentace, a vytvoření komplexu veřejně dostupných nástrojů pro tyto účely. Tyto interaktivní nástroje nejenže umožní intuitivním a zcela inovativním způsobem zpřístupnit výsledky dialektologických výzkumů ÚJČ AV ČR, ale všem dialektologům také urychlí a usnadní naléhavý úkol zdokumentovat kvapně mizející jazykové dědictví našich nářečí v závěrečné fázi jejich existence.

Dokumentace mizejících nářečních jevů

Mapová prezentace mizejících nářečních jevů

Multimediální prezentace nářečních jevů

Zpřístupnění výsledků dialektologických výzkumů

Projekt vytvoří dva univerzální otevřené nástroje, webový nářeční geoportál a dvě databáze. Nástrojový komplex, který projekt vytvoří, revolučním způsobem zjednoduší práci s mnoharozměrnými nářečními gramatickými daty a umožní spolupráci dialektologů na záchraně a zachování jazykového dědictví pro příští generace.


Tento web vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“. Poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.

Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. | ireinova@ujc.cas.cz