Výstupy

Přinášíme přehled nejnovějších publikací vydaných v rámci projektu NAKI II: Nářečí českého jazyka interaktivně:

  • IREINOVÁ M., V. VOŽENÍLEK, M. POSPÍŠIL, J. KONÍČEK a A. VONDRÁKOVÁ: Atlas nářečí českého jazyka – krácení vokálů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2020. 56 s. ISBN 978-80-244-5846-5.
  • STUPŇÁNEK B. a M. IREINOVÁ: Druhý život nářečí: Centrální středomoravské dialekty užívané ve veřejné komunikaci a tzv. hanácké obrození. Národopisná revue. 2020, roč. 30, č. 4, s. 317–325. ISSN 0862-8351 (print); ISSN 2570-9437 (online). http://revue.nulk.cz/media/files/r4-2020.pdf
  • STUPŇÁNEK B.: Metodologie interaktivního mapového zpracování systematických gramatických struktur. Gwary dziś. 2020, 12, s. 267–277. ISSN 1898-9276. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/25914
  • ŠIMEČKOVÁ M.: O slovníkářství hravě a neotřele. Linguistica Brunensia. 2020, roč. 68, č. 1, s. 103–105. ISSN 1803-7410 (print);  ISSN 2336-4440 (online). https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/142816

Tento web vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“. Poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.

Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. | ireinova@ujc.cas.cz