Nářeční výzkum v jižních Čechách

Ve dnech 11.–15. 10. 2021 proběhl nářeční výzkum v jižních Čechách: na Novohradsku, Třeboňsku, Českobudějovicku a Doudlebsku. Brněnští dialektologové získali zvukové záznamy spontánních projevů zástupců nejstarší generace, z nichž budou čerpat nářeční materiál pro řešení úkolů projektu Nářečí českého jazyka interaktivně. Respondenti vzpomínali na své dětství a mládí, na dřívější život na venkově, na zvyky a tradice, z nichž některé přetrvávají dodnes. Všem za účast na výzkumu děkujeme!

Tento web vznikl na základě řešení projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“. Poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II.

Hlavní řešitel: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. | ireinova@ujc.cas.cz