IMPLEMENTACE NÁSTROJU SMI EXPERIMENT SUITE 360° PRO HODNOCENÍ MAPOVÉ KOMPOZICE

CÍLE PRÁCE

Cílem bakalářské práce je detailní zhodnocení funkcionality nástrojů produktu SMI Experiment Suite 360° na příkladu hodnocení mapové kompozice prostřednictvím technologie eye-tracking. Bude provedena rešerše literatury věnující se kompozici map a problematice využití eye-trackingu při hodnocení map.

V praktickém výstupu práce bude vytvořen manuál, který bude zaměřen na možnosti nastavení funkcí a parametrů u programů SMI Experiment Center a SMI Begaze. Podkladem pro vytváření manuálu bude sloužit vytvořený test v Experiment Center, který bude zaměřený na umístění legendy v mapovém poli. Test bude spuštěn respondentům z oboru kartografie a bez znalostí kartografie. Naměřená data budou zhodnocena pomocí nástrojů BeGaze, jejichž nastavení společně s výstupy budou detailně popsány a vysvětleny ve výsledném manuálu.

Poté budou vyplněny údaje o všech datových sadách, které budou vytvořeny nebo získány v rámci práce, do Metainformačního systému katedry geoinformatiky. O bakalářské práci bude vytvořena webová stránka a na závěr bakalářské práce bude připojeno jednostránkové resumé v anglickém jazyce.


© Pavel Kotyz 2013 | koty88koty@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci