IMPLEMENTACE NÁSTROJU SMI EXPERIMENT SUITE 360° PRO HODNOCENÍ MAPOVÉ KOMPOZICE

KONTAKTY


Kontakt

Vypracoval:

Pavel Kotyz
mail: koty88koty@gmail.com


Vedoucí práce:

Mgr. Alžběta Brychtová
mail: alzbeta.brychtova@upol.cz

© Pavel Kotyz 2013 | koty88koty@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci