IMPLEMENTACE NÁSTROJU SMI EXPERIMENT SUITE 360° PRO HODNOCENÍ MAPOVÉ KOMPOZICE

ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit funkcionalitu nástrojů produktů SMI Experiment Center a SMI BeGaze na příkladu hodnocení mapové kompozice. Pro tento úkol byl vytvořen experiment zaměřený na vnímání pozice legendy.

V první fázi proběhla tvorba experimentu, pro který bylo vytvořeno výsledných 40 stimulů zobrazující mapové pole znázorněno pomocí kartogramu a k němu příslušnou legendu. V rámci experimentu bylo vytvořeno 6 možností pozice legendy Testování proběhlo pomocí technologie eye-tracking a cílem testování bylo přiřadit bod v mapovém poli ke správné legendě. Experiment byl testován na skupině studentů se znalostmi kartografie (studenti geoinformatiky) a studentů bez znalostí kartografie (zejména studenti pedagogické fakulty)

Z výsledků experimentu vyplývá, že nejvyšší zaznamenaná správnost odpovědí byla v případě pozice legendy vpravo od mapového pole. Nejvíce špatných odpovědí u testovaných skupin bylo v případě pozice legendy nahoře nad mapovým polem. Vysvětlením pro tento jev je, že uživatel mapy je zvyklý na pozici legendy vpravo od mapového jelikož se tato možnost pozice využívá ve většině případů vytvořených map. Experiment sloužil jako podklad pro vytvářený manuál, který je zaměřen programy SMI Experiment Center a SMI BeGaze. V manuálu jsou podrobně popsány možnosti nastavení při vytváření experimentu v Experiment Center a jejich vliv na testování respondentů. Naměřená data byla použita pro zhodnocení funckionality nástrojů pro vizualizaci dat, práci s AOI oblastmi, grafické a číselné výstupy v programu SMI BeGaze. Každá metoda byla otestována, vyhodnocena a detailně popsána s veškerými dostupnými parametry, které nabízí. Manuál zahrnuje také popis a postup exportu výsledků naměřených dat zpracovaných v programu BeGaze, nebo import dat získaných testováním z Experiment Center.

Manuál byl vytvořen jako součást bakalářské práce v podobě volné vázané přílohy, ale také je dostupný ze serveru Katedry geoinformatiky.

O bakalářské práci byly zhotoveny webové stránky, které jsou umístěné na serveru Katedry geoinformatiky. Kompletní bakalářská práce v elektronické podobě je umístěna na DVD, které je k práci připojeno.


Ke stažení

IMPLEMENTACE NÁSTROJU SMI EXPERIMENT SUITE 360° PRO HODNOCENÍ MAPOVÉ KOMPOZICE
MANUÁL K PRODUKTU SMI EXPERIMENT SUITE

© Pavel Kotyz 2013 | koty88koty@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci