BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Cíle

Cílem bakalářské práce je provést hodnocení visuálního programování v GIS produktech podle kognitivních dimenzí. Dalším cílem je zpracovat rešerši o nasazení visuálního programování v GIS produktech. Vybrané GIS produkty pro tuto práci jsou: ArcGIS, AutoCAD Map, ERDAS a IDRISI. Srovnání těchto produktů je provedeno podle dotazníku kognitivních dimenzí, který byl vytvořen Thomasem R. G. Greenem a Allanem F. Blackwellem.

Praktickou částí této práce je vytvoření sad dataflow diagramů pro jednotlivé GIS produkty. Tyto dataflow diagramy mají následně demonstrovat vybrané funkce jednotlivých komponent pro visuální programování. Některé z těchto diagramů mají umožňovat srovnání práce ve výše uvedených GIS produktech.

V průběhu tvorby práce došlo k rozšíření o testování metodou Eye – tracking. Rozšíření bylo provedeno z důvodů možnosti porovnání metody kognitivních dimenzí s odlišnou metodou testování.

Posledním cílem této práce je analyzovat výsledky zpracování dotazníku kognitivních dimenzí a prezentovat jednotlivé nedostatky a přednosti jednotlivých komponent visuálního programování. Následně tyto výstupy porovnat s výsledky, které vzešly z testování metodou Eye – Tracking.

© Václav Kudělka 2013 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci