BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Výsledky

Výsledků práce je několik. Prvním výsledkem práce je překlad originálního dotazníku kognitivních dimenzí z angličtiny do češtiny. Přeložený dotazník bude zaslán dle domluvy zpět jednomu z autorů A. Blackwellovi. Druhým a hlavním výsledkem práce je vyplnění čtyř dotazníků pro čtyři vizuální programové komponenty. V této kapitole je uvedena kognitivní dimenze [ROLE] pro srovnávané VPL komponenty. Kompletní vyplněné dotazníky kognitivních dimenzí jsou k této práci přiloženy jako vázaná příloha. Dotazníky mají zodpovězeny všech šestnáct kognitivních dimenzí. U některých otázek dimenzí se může na první pohled zdát, že by tato otázka nemusela být vůbec řešena. Dimenze byly nakonec zodpovězeny všechny, jelikož autoři dotazníku vyžadují tento postup, a nepřejí si, aby byl dotazník jakkoliv modifikován. Jedná se hlavně o to, aby nebyly odstraňovány dílčí otázky v dimenzích nebo celá jedna dimenze. Autor této práce tedy dle požadavků Allana F. Blackwella a Thomase R. G. Greena vyplnil všechny dimenze a otázky v dotazníku kognitivních dimenzí.

Ke stažení: Text práce v PDF

© Václav Kudělka 2013 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci