BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Tiráž

Název práce:

Srovnání visuálního programování v GIS produktech podle kognitivních dimenzí

Autor práce:

Václav Kudělka

Vedoucí práce:

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Akademický rok:

2012/2013

Místo vzniku práce:

Olomouc

Pracoviště:

Katedra Geoinfromatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

© Václav Kudělka 2013 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci